Вторник, 29 марта 2016 18:44

Япони-Наран уласаар аяншалга

Август соо 6 хоног Вакаямын университетэ hурадаг басаганда айлшалжа ошоод ерэбэб. Улан-Удэhоо Улан-Батор хурэжэ, тэндэhээ Кореан Эйр гэhэн томо Боинг гэhэн самолётто hуужа Солонгос, hуулдэнь Осакын аэропорт Кансай хурэхэдэм, басагамни угтажа байба.
Хонсю гэhэн ольтирог дээрэ оршодог Вакаяма хото холоhоо харахада ногооржо харагдана. элдэб янзын модон дээрэ улаан, ягаан, ногоон, эреэн шубууд дуугаа татана. Университедэй байра, хамтын хори гаран дабхар байранууд хада дээрэ Green Planet (ногоон дайда) гэhэн газарта оршоно. Багахан горхонууд дээгуур хуургэнууд. 

IMG 8652

 

IMG 8778 150x150

  

Япон гурэнэй урданай туб хото байhан Киотодо буддын шажанай дасан ошожо мургэбэбди. Аволокиташвара гэжэ, манайхяар Арьяа-Баала бурханда тэдэ мургэдэг байна.

IMG 8716 150x150

Киотодо уhан дээрэ оршодог алтан ордон харахаяа ошоhон зон олон.

IMG 8718 150x150

     

Осака гэжэ хэдэн миллион зонтой хотодо олон тоото музейнуудые хаража хужарлабабди.

IMG 8787 150x150   IMG 8873 150x150

 

 

 

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Регистрация

Войдите в свой аккаунт